Dronetjenester

Eiendomsfoto

Ikke forsvinn i mengden, men ta et bilde som skiller seg ut.
Viser nærhet til sjø, skog og friområder på en unik måte.

 

Et dronebilde benyttes ofte som hovedbilde i prospektet. Hus, hage og utsikt på samme bilde forteller det meste. Et slikt bilde er også hyggelig for mange eiere og ha som et minne.

Linjebefaring

Vi utfører toppbefaring i henhold til DSB sin anbefaling i REN blad NR8070. Befaring med fjernstyrt helikopter er mer miljøvennlig, sjenerer mindre for mennesker og dyr og resultatet blir minst like bra som med tradisjonelle helikopter

Linjebefaring - Termografering

Vi kan inspisere med thermografikamera for og avdekke dårlige forbindelser og avdekke uhell før de fører til nedetid på linjenettet (Kommer, ta kontakt)

flir1

Industri, anlegg eller- takinspeksjon

Film og foto for å avdekke skader eller behov for vedlikehold er ofte langt billigere enn å leie inn et helt lag med lift, verneutstyr og dyr kompetanse. Ofte kan den visuelle sjekken gi deg en indikasjon på videre fremdrift. Ved å se bygninger og anlegg ovenifra, kan du inspisere på en helt annen måte. Bildene du får er høyoppløslige, så du kan zoome godt inn på den aktuelle skaden, samtidig kan dronen fly mye nærmere enn fly og helikopter og til og med en lift kan.

Termografering bygg

Thermografering kan benyttes til og identifisere lekkasjer og manglende isolering i næringsbygg og boliger

flir3

Flyfoto

Vi kan tilby tradisjonell flyfoto av strandlinjer og eiendommer med fly. Bildene vi tar kan settes sammen til høyoppløslige panoramabilder slik at du kan få et oversiktsbilde over fks en hel eiendom der du kan zoome inn hvor som helst på bilde og se gjenstander så små som 5cm.Book et møte Ring eller send epost så møter vi deg for og demonstrere hva vi kan levere.

luftfartstilsynet
berkley
inspire 1

 Vi har RO3 operatørtilatelse fra Luftfartstilsynet

Vi er 3-parts forsikret igjennom W.R Berkley