[spacer height="20px"]

Bruk av ubemannede luftfartøy til kommersielle formål reguleres pr. i dag av Luftfartsloven.
Funtek AS har driftstillatelse fra Luftfarttilsynet til å gjennomføre RPAS operasjoner